LENS CCTV VS-0620VM


LENS CCTV VS-0620VM Feature EXCELLENT RESOLUTION, HIGH CONTRAST Focal Length 6 Optical Mag 0.06 – 0 WD ∞ – 100 F/# – Image Circle 1/1.8″ TV Distortion -1.42 Mount C…

LENS CCTV VS-0620VM

  Liên hệ: 0393.665.382

  THÔNG TIN SẢN PHẨM

  LENS CCTV VS-0620VM

  Feature EXCELLENT RESOLUTION, HIGH CONTRAST
  Focal Length 6
  Optical Mag 0.06 – 0
  WD ∞ – 100
  F/#
  Image Circle 1/1.8″
  TV Distortion -1.42
  Mount C
  Size 29.00 x 39.00 –
  Flange back 17.526
  Co-Axial N
  UV N
  IR N

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  Menu