Khóa An Toàn CLS Series

Khóa An Toàn CLS Series

  • Dễ dàng lắp đặt trong không gian hẹp
  • bao gồm bộ truyền động và thiết bị bảo về
  • Solenoid được áp dụng
  • Đầu xoay cho nhiều yêu cầu cài đặt khác nhau
  • Mở cửa khẩn cấp bằng tay
Menu