TG7-COM20P

Loại đầu cuối nguồn đầu vào riêng biệt 7.0㎜ Pitch Khối đầu cuối chung

Menu