TG7-1H40Q

Khối thiết bị đầu cuối 40P cho 32 điểm của loại vít nhỏ nhất ở Hàn Quốc
Khối thiết bị đầu cuối kiểu vít nhỏ nhất với bước áp dụng 4 tầng 7,0mm

Menu