MTB

Loại bo mạch tích hợp 20 Tấm 7,0mm Khối đầu cuối Pitch ở cả hai đầu không yêu cầu lắp ráp riêng biệt

Menu