TG

Loại mỏng rộng 40mm, bước răng 7,62mm
Nó được sử dụng bằng cách kết nối với đầu vào / đầu ra của nhiều bộ điều khiển khác nhau với nhiều đầu nối và thông số kỹ thuật số chân.

Menu