LENS CCTV SV-2514H


LENS CCTV SV-2514H Feature HIGH RESOLUTION Focal Length 25 Optical Mag 0.15 – 0 WD ∞ – 150 F/# – Image Circle 2/3″ TV Distortion -0.06 Mount C Size 30.00…

LENS CCTV SV-2514H

  Liên hệ: 0393.665.382

  THÔNG TIN SẢN PHẨM

  LENS CCTV SV-2514H

  Feature HIGH RESOLUTION
  Focal Length 25
  Optical Mag 0.15 – 0
  WD ∞ – 150
  F/#
  Image Circle 2/3″
  TV Distortion -0.06
  Mount C
  Size 30.00 x 36.00 –
  Flange back 17.526
  Co-Axial N
  UV N
  IR N

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  Menu