LENS ZOOM VSZ-10100


LENS ZOOM VSZ-10100 Feature LONG WD, VARIABLE MAGNIFICATION Magnification x10 Optical Mag 10 – 1 WD 95 O/I 382 F/# 36.7 – 13.3 Image Circle 2/3″ TV Distortion 0.16 –…

LENS ZOOM VSZ-10100

  Liên hệ: 0393.665.382

  THÔNG TIN SẢN PHẨM

  LENS ZOOM VSZ-10100

  Feature LONG WD, VARIABLE MAGNIFICATION
  Magnification x10
  Optical Mag 10 – 1
  WD 95
  O/I 382
  F/# 36.7 – 13.3
  Image Circle 2/3″
  TV Distortion 0.16 – -0.01
  DOF 1.1 – 0.03
  Mount C
  Size 46.00 x 269.50
  Flange back 17.526
  Co-Axial N
  UV N
  IR N

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  Menu