LENS VS-TCH08-65CO


LENS VS-TCH08-65CO Feature DISTORTIONLESS, HIGH RESOLUTION Optical Mag 0.8 WD 70.3 O/I 154.80 F/# 9.60 NA 0.04 Image Circle 2/3″ TV Distortion 0.01 DOF 1.20 Mount C Size 30.00 x…

LENS VS-TCH08-65CO

  Liên hệ: 0393.665.382

  THÔNG TIN SẢN PHẨM

  LENS VS-TCH08-65CO

  Feature DISTORTIONLESS, HIGH RESOLUTION
  Optical Mag 0.8
  WD 70.3
  O/I 154.80
  F/# 9.60
  NA 0.04
  Image Circle 2/3″
  TV Distortion 0.01
  DOF 1.20
  Mount C
  Size 30.00 x 67.00 –
  Flange back 17.526
  Co-Axial Y
  UV N
  IR N

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  Menu